Corona

24 maart 2019

De door de overheid genomen maatregelen om de verspreiding van het coronavirus in te dammen zijn ook van toepassing bij de organisatie van een uitvaart. Op 23 maart zijn de regels aangescherpt. Alle bijeenkomsten zijn verboden tot 1 juni. Voor begrafenissen geldt echter een uitzondering. Wat de regels zullen zijn moet nog bekend worden gemaakt.

Wij houden de reeds bestaande regels voor uitvaarten (die al drastisch waren ingeperkt) aan, totdat de nieuwe maatregelen bekend zijn geworden. Wij zullen steeds blijven proberen u zo goed mogelijk te begeleiden, binnen de mogelijkheden van het moment.

Het advies is zoveel mogelijk sociaal contact te vermijden. Dit advies is ook van kracht bij en rondom een overlijden. Een uitvaart en condoleance moeten zo klein mogelijk worden gehouden. Crematoria, begraafplaatsen en opbaarlocaties hebben het aantal bezoekers beperkt tot maximaal 30 personen (exclusief personeel) afhankelijk van de grootte van de beschikbare ruimtes. Er wordt ook geen drank of etenswaar geserveerd. Horecagelegenheden en andere plekken waar we vaak uitvaarten en condoleances organiseren zijn gesloten.

Bij andere locaties zoals bijvoorbeeld kerken wordt in overleg het aantal bezoekers bepaald.

Het RIVM heeft een richtlijn voor de zorg van overledenen aan Corona, het opbaren van deze overledenen en alle uitvaarten geschreven. Deze richtlijn, het beleid van de overheid en het beleid van crematoria, begraafplaatsen etc . is ons kompas.

Iedere dag brengt weer nieuwe inzichten en maatregelen. Wij volgen het nieuws op de voet en houden contact met diverse partijen, om u van de juiste informatie en advies te kunnen voorzien.

Na een overlijden komen wij nog aan huis indien dit noodzakelijk of gewenst is. Om u en onszelf te beschermen zullen wij geen handen meer schudden en ook in huis de afstand onderling tot minimaal 1,5m aanhouden. Als wij aan huis komen, vragen wij u het aantal aanwezige familieleden of vrienden te beperken tot 2 personen. Wij zullen verder zoveel mogelijk per telefoon, videobellen en mail communiceren. Dit is moeilijk en voelt koud aan, maar het is noodzakelijk elkaar zoveel mogelijk te beschermen. Wij kunnen de opgelegde maatregelen niet veranderen, wel kunnen wij ons inzetten en meedenken om een zo positief mogelijke herinnering aan een afscheid te creëren.

Wat is er nog wel mogelijk:

  • thuisopbaring
  • thuis condoleren, advies beperk ieder bezoek tot maximaal 3 personen als de ruimte het toelaat
  • opbaring in een sleutelkamer of rouwcentrum, beperk ook hier het bezoek tot maximaal 3 personen
  • kleine afscheidsbijeenkomsten in crematoria, begraafplaatsen zonder catering en nazit
  • kleine afscheidsbijeenkomsten in alternatieve locaties in overleg
  • video-registratie van de bijeenkomst of live-streamen
  • online-condoleance
  • een gang naar het graf op de begraafplaats
  • een gang naar de oven in een aantal crematoria
  • bij vertrek uit huis een brede haag op straat waarbij iedereen minimaal 1,5 meter uit elkaar staat.