Corona

8 augustus 2020

De door de overheid genomen maatregelen om de verspreiding van het coronavirus in te dammen zijn ook van toepassing bij de organisatie van een uitvaart.

Het advies is nog steeds om 1,5 meter afstand te houden van elkaar, maar sinds 1 juli zijn grotere groepen weer toegestaan. De aantallen te ontvangen gasten in de diverse locaties zijn afgestemd op de grootte van de betreffende ruimte. Ook een nazit met horeca is weer mogelijk.

Het RIVM heeft een richtlijn voor de zorg van overledenen aan Corona, het opbaren van deze overledenen en alle uitvaarten geschreven. Deze richtlijn, het beleid van de overheid en het beleid van crematoria, begraafplaatsen etc . is ons kompas.

Iedere dag brengt weer nieuwe inzichten en maatregelen. Wij volgen het nieuws op de voet en houden contact met diverse partijen, om u van de juiste informatie en advies te kunnen voorzien.

Na een overlijden komen wij bij u aan huis als dit veilig mogelijk en door u gewenst is. Om u en onszelf te beschermen zullen wij geen handen meer schudden en ook in huis de afstand onderling tot minimaal 1,5m aanhouden. Als wij aan huis komen, vragen wij u het aantal aanwezige familieleden of vrienden te beperken tot 2 personen. Wij kunnen de opgelegde maatregelen niet veranderen, wel kunnen wij ons inzetten en meedenken om een zo positief mogelijke herinnering aan een afscheid te creëren.

Eigenlijk is alles bijna weer mogelijk, zij het dat de aantallen zijn beperkt en de 1,5 meter in acht dient te worden genomen:

 • thuisopbaring
 • thuis condoleren, advies beperk ieder bezoek tot maximaal 3 personen als de ruimte het toelaat
 • opbaring in een sleutelkamer of rouwcentrum, beperk ook hier het bezoek tot 3 personen
 • kleine afscheidsbijeenkomsten in crematoria, begraafplaatsen
 • kleine afscheidsbijeenkomsten in alternatieve locaties in overleg
 • video-registratie van de bijeenkomst of live-streamen
 • online-condoleance
 • een gang naar het graf op de begraafplaats
 • een gang naar de oven in de meeste crematoria
 • een haag op straat met maximaal 30 personen waarbij iedereen minimaal 1,5 meter uit elkaar staat.
 • afscheid nemen van de overledene vanuit de auto (een drive-through)
 • een drive-in bijeenkomst
 • een samenzijn naderhand in het crematorium of begraafplaats of elders in overleg