Corona

30 april 2021

De door de overheid genomen maatregelen om de verspreiding van het coronavirus in te dammen zijn ook van toepassing bij de organisatie van een uitvaart.

De avondklok is opgeheven en het maximum aantal personen bij een uitvaart is gesteld op 100 personen inclusief kinderen, exclusief personeel, mits de ruimte dit aantal toelaat. Een nazit, in combinatie met een afscheidsbijeenkomst, met gebruik van horeca is mogelijk. Dit kan in crematoria, begraafplaatsen, maar ook op andere locaties.

Mondkapjes zijn verplicht bij verplaatsingen binnen de gebouwen, wanneer u zit mag het mondkapje af, en het advies is nog steeds om 1,5 meter afstand te houden van elkaar.

Het RIVM heeft een richtlijn voor de zorg van overledenen aan Corona, het opbaren van deze overledenen en alle uitvaarten geschreven. Deze richtlijn, het beleid van de overheid en het beleid van crematoria, begraafplaatsen etc . is ons kompas.

Iedere dag brengt weer nieuwe inzichten en maatregelen. Wij volgen het nieuws op de voet en houden contact met diverse partijen, om u van de juiste informatie en advies te kunnen voorzien.

Na een overlijden komen wij bij u aan huis als dit veilig mogelijk en door u gewenst is. Om u en onszelf te beschermen zullen wij geen handen meer schudden en ook in huis de afstand onderling tot minimaal 1,5m aanhouden. Als wij aan huis komen, vragen wij u het aantal aanwezige familieleden of vrienden te beperken. Wij kunnen de opgelegde maatregelen niet veranderen, wel kunnen wij ons inzetten en meedenken om een zo positief mogelijke herinnering aan een afscheid te creëren.

Veel is nog wel mogelijk, zij het dat de aantallen zijn beperkt en de 1,5 meter in acht dient te worden genomen:

 • thuisopbaring
 • bij thuis condoleren, max 2 gasten, per dag, exclusief kinderen tot en met 12 jaar
 • opbaring in een sleutelkamer of rouwcentrum, beperk ook hier het bezoek tot 2 personen per keer per dag
 • een condoleance (afscheid nemen) vooraf is mogelijk in een daartoe geschikte ruimte met een maximum van 30 personen, zonder horeca.
 • kleine afscheidsbijeenkomsten in crematoria, begraafplaatsen en alternatieve locaties
 • video-registratie van de bijeenkomst of live-streamen
 • online-condoleance
 • een gang naar het graf op de begraafplaats
 • een gang naar de oven in de meeste crematoria
 • afscheid nemen van de overledene vanuit de auto (een drive-through)
 • een drive-in bijeenkomst
 • een samenzijn aansluitend aan de afscheidsbijeenkomst in het crematorium, begraafplaats of de alternatieve locatie waar de afscheidsplechtigheid heeft plaatsgevonden.