5 tips: kinderen betrekken bij afscheid nemen

5 tips: kinderen betrekken bij afscheid nemen

Valt u dat ook op? Bij een uitvaart zijn kinderen vaak een vergeten groep. Zij zijn bij uitvaarten niet aanwezig of er wordt weinig rekening gehouden met hun aanwezigheid. Ook bij de voorbereidingen worden kinderen vaak nauwelijks betrokken. Jammer, een gemiste kans! Zowel voor de kinderen als voor de volwassenen om hen heen. De kinderen kunnen daardoor het gevoel krijgen niet voor vol te worden aangezien, of er niet toe te doen. De volwassenen moeten het zonder hun eigenzinnige en magnifieke bijdrage en troostrijke gedachten of nuchtere kijk stellen. Het is voor beiden moeilijk elkaars verdriet te zien. Door samen invulling te geven aan afscheid nemen, samen dingen te doen en verdriet te ventileren kan ook een enorme saamhorigheid, versterking van de onderlinge band en begrip ontstaan.

Daarom heb ik voor u 5 tips verzameld om kinderen bij een afscheid te betrekken.5 tips: kinderen betrekken bij afscheid nemen

Tip 1: versier samen de kist

Versier samen de kist. Aan de buitenkant of aan de binnenkant van het deksel of maak samen een groot schilderij als de kist zoiets niet toelaat. Geef iedereen een deel dat ze helemaal naar eigen inzicht kunnen versieren, zodat ook echt ieders gevoel en creativiteit naar buiten kan komen. Neem er de tijd voor, het hoeft niet in één keer af. Je kunt er dagen aan schaven, maar het kan ook een kwestie zijn van 5 minuten. Een moeder zei: “Het versieren van het kistje, was een onverwacht verbazingwekkend leuke activiteit.”

Tip 2: maak samen een bloemstuk

Maak in een workshop-achtige setting met elkaar onder begeleiding zelf één of meerdere bloemstukken. Van te voren maakt u met de workshopleider/bloemist een plan, welke bloemen, takken, voorwerpen enzovoort in het bloemstuk terug zullen komen. Op de afgesproken dag ligt al het benodigde materiaal voor u klaar. Samen maakt u het meest persoonlijke bloemstuk dat u kunt bedenken. Al pratend en doend komen ook weer ieders kwaliteiten aan de orde.

Tip 3: Draag de kist met elkaar

Draag met elkaar de kist. De techniek kun je van te voren met elkaar oefenen, zodat je op de dag van de uitvaart niet voor verrassingen komt te staan. Als de kinderen nog te klein zijn om te dragen, kun je ze ook een verbinding laten maken met de kist door bijvoorbeeld linten of touw aan de kist te bevestigen, die de kinderen kunnen vasthouden. Zo hebben ook zij het gevoel er bij te horen.

Tip 4: Lees een verhaal voor

Lees tijdens de afscheidsdienst een verhaal voor speciaal gericht tot de kinderen en de leeftijdsgroep waartoe de aanwezige kinderen behoren. Ook voor de volwassenen kan dit prettig zijn om naar te luisteren. De eenvoud, symboliek en rechtstreekse onomwonden taal kunnen een welkome aanvulling zijn op verhalen over iemands leven en gedichten. Bij een uitvaart, die ik onlangs begeleidde, werd het verhaal voor de kinderen als zeer treffend ervaren. Men vroeg een kopie van het verhaal om het ook in een andere herdenkingssetting voor te lezen, voor mensen die de uitvaart hadden gemist.

Tip 5: maak samen een ritueel

Knoop aan het verhaal een ritueel vast dat uitgevoerd kan worden door kinderen en volwassenen, waarbij je fysiek iets moet doen om het afscheid nemen ook met je hele lijf te ervaren of symbolisch het afscheid nemen zichtbaar te maken.

Wilt u een afscheid meer afstemmen op ook de jongere leeftijdscategorieën? Ik help u graag bij de invulling van een afscheid met kinderen. Ik deel graag mijn ideeën, adressen, technieken, kennis en vaardigheden met u. Laat u verrassen door uw prachtige kroost en geniet van hun bijzondere kijk op leven en dood, door uw verdriet heen.