Privacy- en cookieverklaring

Algemene gegevens van Betrokken Uitvaarten

Telefoonnummer: 06-20405561
E-mailadres: gita@betrokkenuitvaarten.nl
Website: www.betrokkenuitvaarten.nl
KvK-nummer: 27354781
Versie april 2018

Betrokken Uitvaarten is een éénpersoonszaak, in geschreven in het register van de Kamer van Koophandel in Den Haag sinds 1 oktober 2009 onder nummer 27354781. Betrokken Uitvaarten is gevestigd aan de Verdistraat 78, 2555 VE in Den Haag

Verzameling van persoonsgegevens

Betrokken Uitvaarten verwerkt uw persoonsgegevens wanneer u gebruik maakt van onze diensten. U verstrekt deze gegevens zelf aan ons.

Met de opdrachtgever van de uitvaart ga ik een overeenkomst aan de uitvaart uit te voeren. Om die overeenkomst te kunnen uitvoeren en te kunnen factureren worden de volgende gegevens verzameld:

 • Voor en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Relatie tot de overledene
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummers (vast en/of mobiel)
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer (incidenteel)
 • Kopie ID (incidenteel)
 • Kopie Bankpas (incidenteel)

Daarnaast kunnen de volgende bijzondere gegevens verwerkt worden:

 • burgerservicenummer (BSN, incidenteel)
 • godsdienst of levensovertuiging (alleen indien functioneel)

Voor het uitvoeren van de uitvaart leggen wij een digitaal en deels schriftelijk dossier aan, waarin naast de persoonlijke gegevens ook overeenkomst, draaiboek, kostenbegroting, foto’s, muziek, rouwkaarten, advertenties, opdrachtformulieren, registratieformulieren, e-mails en dergelijke kunnen worden opgeslagen.

Er zijn veel partijen bij de uitvoering van een uitvaart betrokken. De gegevens worden alleen waar nodig aan derden verstrekt om een opdracht te kunnen uitvoeren.

U kunt zich abonneren en weer uitschrijven op een nieuwsbrief van Betrokken Uitvaarten. U krijgt de nieuwsbrief op basis van door uzelf gegeven toestemming. Hiertoe wordt uw naam en e-mailadres opgeslagen in het databestand van het mailing programma YMLP. De gegevens worden opgeslagen en bewaard totdat u zich afmeldt of vraagt om de gegevens te wissen.

Via het contactformulier op de site van Betrokken Uitvaarten kunt u een vraag stellen. Om u te kunnen antwoorden vragen wij uw naam en e-mailadres. Het opgeven van het telefoonnummer is optioneel.

Cookies

Betrokken Uitvaarten gebruikt analytics-cookies. Via Google Analytics worden (geanonimiseerd) gegevens over surfgedrag verzameld. Zo kunnen we zien hoe bezoekers de website gebruiken en op basis daarvan de website verbeteren. Betrokken Uitvaarten gebruikt geen marketing-cookies.

Waarom we gegevens nodig hebben

Betrokken Uitvaarten gebruikt uw gegevens voor de volgende doelen:

 • Om diensten ten behoeve van een uitvaart en de nazorg te kunnen leveren.
 • Om producten ten behoeve van een uitvaart te kunnen leveren.
 • Het afhandelen van de factuur.
 • Verzending van de Nieuwsbrief.
 • Een herdenkingspagina voor de familie te vullen.
 • Om de website te fine-tunen (geanonimiseerde gegevens)

Aan wie worden de gegevens verstrekt

Betrokken Uitvaarten verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Termijn van bewaren gegevens

Fiscale gegevens moeten volgens de wet 7 jaar bewaard worden. Hieronder vallen bijvoorbeeld nota’s van leveranciers en families.
De dossiers van uitvaarten bevatten waardevolle informatie voor Betrokken Uitvaarten over het verloop van de uitvaart. Van iedere uitvaart heb ik het dossier op papier en digitaal bewaard voor latere referentie.
Kopieën van ID’s en bankpassen worden direct verwijderd wanneer het doel waarvoor ze zijn gebruikt is bereikt (bijvoorbeeld de uitkering van een uitvaartverzekering)

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

De verzameling van deze persoonsgegevens vloeit voort uit de overeenkomst die wij samen zijn aangegaan. Zonder deze gegevens kan ik mijn diensten niet verrichten.

U kunt uzelf afmelden voor de nieuwsbrief via de link onderaan iedere e-mail. Lukt het niet via deze weg, stuur dan een verzoek naar gita@betrokkenuitvaarten.nl.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen. Neem daarvoor contact op via gita@betrokkenuitvaarten.nl. Betrokken Uitvaarten zal zo snel mogelijk op uw verzoek reageren.

Klacht over gegevensverwerking

Niet tevreden met de afwikkeling. U heeft het recht een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Betrokken Uitvaarten neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met gita@betrokkenuitvaarten.nl

Geautomatiseerde besluitvorming

Betrokken Uitvaarten neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen.

Elektronische nieuwsbrieven

Betrokken Uitvaarten respecteert uw e-mail privacy. U kunt zich altijd eenvoudig afmelden. U kunt zich via de Website opgeven als abonnee voor de nieuwsbrief van Betrokken Uitvaarten. U wordt alleen als abonnee genoteerd wanneer u na aanmelding via de Website de instructies opvolgt die u per e-mail worden toegezonden. Onderaan iedere nieuwsbrief treft u een hyperlink waarmee u zich eenvoudig kunt uitschrijven voor ontvangst van de nieuwsbrief.