Bij een overlijden

U kunt mij dag en nacht bellen op 06 20 40 5561. In overleg bepalen wij wanneer ik naar u toe kom en wat ik eventueel aan spullen mee zal nemen (Denk hierbij bijvoorbeeld aan een koeling, opbaarplank, wade, kist). U kunt rustig de tijd nemen om afscheid te nemen. Als ik binnenkom gaat het regelen al snel beginnen
Wanneer iemand overlijdt, moet zijn/haar dood officieel worden vastgesteld door een arts.
Als er geen bijzondere omstandigheden zijn, zal de arts een natuurlijke dood vaststellen en twee enveloppen achterlaten:

  1. een verklaring van overlijden (A-formulier) en
  2. een ingevuld formulier voor de statistiek (B-formulier).*

Met deze papieren kan aangifte gedaan worden bij de gemeente. Na de vaststelling van de dood door de arts, mag het lichaam worden verzorgd en verplaatst. Meestal zal ik dan ook pas na het bezoek van de arts met u afspreken.

* Het kan zijn dat de arts het formulier voor de statistiek achteraf elektronisch opstuurt naar het bureau voor de Statistiek. Dit doet hij dan op zijn werkplek, alleen de verklaring van overlijden blijft dan bij u achter.

Overlijden thuis

Nadat de arts het overlijden heeft vastgesteld, zal ik naar u toekomen. Moet uw dierbare nog verzorgd worden? Of is dat al gebeurd door uzelf of de thuiszorg bijvoorbeeld. Wilt u de verzorging samen doen of liever aan derden overlaten. Welke kleding zal hij dragen. Wordt uw dierbare thuis opgebaard of gaat hij naar een rouwcentrum.

Overlijden in het ziekenhuis

Nadat de arts de dood heeft vastgesteld is het in een ziekenhuis gebruikelijk dat u afscheid neemt van uw dierbare op zijn of haar kamer. Hiervoor kunt u rustig de tijd nemen. Nadat u afscheid heeft genomen brengt het personeel uw dierbare naar het mortuarium van het ziekenhuis. De papieren blijven bij het lichaam. Het mortuarium-personeel voert een basisverzorging uit. Hiervoor wordt door het ziekenhuis een tarief in rekening gebracht. Dit bedrag valt niet onder de ziektekosten verzekering en wordt via de uitvaartondernemer aan de familie gefactureerd.

Wat er daarna gebeurt, bepaalt u. Brengen we uw dierbare naar huis, naar een rouwcentrum, of blijft hij in het mortuarium. Wilt u helpen wassen en kleden? We zoeken samen naar een voor u passende invulling.

Omdat er voor het lichaam van uw dierbare wordt gezorgd door het ziekenhuis, kunt u mij bellen op een tijdstip dat u uitkomt. Heeft u echter bijzondere wensen omtrent de verzorging, dan is het aan te raden mij direct na het overlijden te bellen, zodat ik het mortuarium daarvan op de hoogte kan stellen, of u kunt deze wensen duidelijk kenbaar maken aan de verpleging.

Euthanasie: een niet-natuurlijke dood

Voor euthanasie geldt een aparte procedure.
De huisarts (of een andere vertrouwensarts) komt de euthanasie uitvoeren op een afgesproken dag en tijd. Na het overlijden waarschuwt de huisarts de GGD. De GGD stuurt een tweede arts om de dood officieel vast te stellen en de uitgevoerde procedure te controleren op de juiste uitvoering.

Hij laat meestal een briefje achter voor de uitvaartondernemer. De uitvaartondernemer zal de juiste papieren regelen bij GGD en de officier van justitie om aangifte van overlijden te doen bij de gemeente.

Na het bezoek van de tweede arts kan met de verzorging van het lichaam van de overledene worden begonnen. Zie hiervoor verder bij overlijden thuis.

Verdachte omstandigheden

Als verdachte omstandigheden worden geconstateerd, moet er verder onderzoek naar de oorzaak van het overlijden worden gedaan door de politie. Uiteindelijk zal de politie alsnog bepalen of er sprake is van een natuurlijke – of een niet-natuurlijke dood en zal het lichaam worden vrijgeven. Soms is het lichaam voor verder onderzoek naar het politie-mortuarium gebracht. In Den Haag is dit het mortuarium in Haga Leyenburg. Bij een niet-natuurlijk overlijden zal de uitvaartondernemer de juiste papieren regelen bij GGD en de officier van justitie om aangifte van overlijden te doen bij de gemeente.