Disclaimer

De door Betrokken Uitvaarten geboden informatie op deze website is met de grootste zorg samengesteld. De inhoud van deze site kan echter op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd.

Aansprakelijkheid

Aan de gegevens op deze site kunnen geen rechten worden ontleend. Betrokken Uitvaarten kan niet garanderen dat de website altijd foutloos of ononderbroken functioneert. Betrokken Uitvaarten aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site(s) en de daarop beschikbare informatie. Betrokken Uitvaarten aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door Betrokken Uitvaarten worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen.

Verantwoordelijkheid

Afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. De informatie mag uitsluitend door de afnemer zelf worden gebruikt. Afnemer mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de inhoud of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten. Toestemming tot het gebruik van de getoonde inhoud of delen daarvan op andere publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk te worden verzocht. Zonder deze schriftelijke toestemming kunt u geen inhoud of delen van deze website gebruiken.