Hoe snel kun je de as na een crematie ophalen

Hoe snel kun je de as na een crematie ophalen

Betrokken uitvaarten groeit. Dat merk ik niet alleen aan het aantal uitvaarten, maar ook omdat ik zelf groei in mijn bedrijf. Deze week heeft er voor het eerst een stagiair met me meegelopen bijvoorbeeld. Carla, een vrouw die de opleiding voor uitvaartleider volgt en voor die opleiding ook bij een uitvaartonderneming een stage moet lopen. De komende maanden zal ze ook af en toe nog met me meelopen.

Toen ik drie jaar geleden begon kon ik me niet voorstellen hoe dat zou zijn en of ik daar wel voor zou voelen. Deze week heb ik gemerkt dat ik er echt van kan genieten om iemand mee te nemen en in te wijden in het vak van uitvaartbegeleider zoals ik daar tegen aan kijk. Maar ook om feedback te krijgen op hoe ik het doe, of hoe dingen misschien ook op een andere manier zouden kunnen worden georganiseerd of gedaan. Ik merk dat ik vertrouwd ben geworden met het vak en met mezelf als uitvaartondernemer. En het is Carla die me dat deze week heeft laten ervaren.

Zo ga ik vol goede moed de zomer in, en wens ik je alvast een prettige vakantie toe.


Hoe snel kun je de as na een crematie ophalen

Bewaartermijn 1 maand

In de wet op de lijkbezorging wordt het crematorium de verplichting opgedragen de as van een overledene minimaal 1 maand (art 59 lid 1) in een asbus te bewaren. Pas daarna mag de as worden opgehaald door nabestaanden , worden verstrooid of ergens worden bijgezet.

Ontheffing

Op verzoek van de aanvrager van de crematie kan de officier van justitie in bijzondere gevallen ontheffing verlenen van deze termijn (art 59 lid 4). Het crematorium waar de crematie plaats vindt kan zo’n verzoek voor de aanvrager indienen. Daar zijn soms administratie kosten voor verschuldigd. Een garantie voor het verkrijgen van ontheffing is niet te geven, maar met een beetje moeite kun je best nog wat voor elkaar krijgen. Ik geef een paar voorbeelden van ontheffingen, die ik heb meegemaakt.

Urn direct mee naar huis

Zo had ik een tijdje geleden de crematie van een jonge vrouw, die niet alleen wilde worden gelaten en dus ook niet wilde dat haar as in het crematorium bewaard zou worden. Zij wist van België dat je de as daar direct na de crematie mee naar huis kon krijgen en dat wilde zij eigenlijk ook het liefst. Samen met het crematorium hebben we ontheffing geregeld. In het crematorium hebben haar echtgenoot en ik haar begeleidt naar de oven. Daar zijn we gebleven tot het verbrandingsproces gereed was. Vervolgens moest de as een tijdje afkoelen, en na enige tijd kon de as worden bewerkt en in een urn gedaan. Zo liepen wij dan na een uurtje of 3 met een hele warme, in doeken gewikkelde urn naar buiten. We stapten in de auto, de echtgenoot met de warme urn op schoot , die zijn van emoties koude lijf opwarmde. Liefdevol sprak hij tegen de urn dat het nu wel echt de laatste keer was dat zij hem opwarmen kon.

Bijzetten in familiegraf

Een familie wilde graag hun overleden vader de dag na de door hem gewenste crematie bijzetten in het familiegraf, waar hun moeder al lag begraven. De familie vroeg via het crematorium ontheffing aan. Het crematorium zorgde dat de as voor de familie klaarstond en de bijzetting op het kerkhof vond in kleine kring plaats.

Terug naar het geboorteland

Een jonge vrouw uit een Oost-Europees land overleed. Haar moeder kon niet bij de crematie aanwezig zijn maar kwam een week later om de spullen en haar as mee terug te nemen naar haar geboorteland. Ook hier werd ontheffing voor geregeld en de moeder kon met de as van haar dochter terugkeren.

Wil je hier meer over weten? Bel 06-20 40 5561 of mail.